Zapraszam do zapoznania się z profilem
naszej Kancelarii.

Radca prawny Michał Pietrzyk

Kancelaria świadczy pomocy prawną na rzecz przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych.
Głównym obszarem działalności Kancelarii jest prawo cywilne i gospodarcze,
a więc gałęzie prawa, z którymi najczęściej stykają się przedsiębiorcy, ale także z którymi wszyscy mamy
do czynienia w życiu codziennym.

Kancelaria świadczy usługi m.in. w następujących dziedzinach:

  • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów
  • postępowania sądowe, administracyjne i egzekucyjne
  • spółki cywilne oraz handlowe (osobowe i kapitałowe)
  • nieruchomości, zasiedzenie, służebności
  • odszkodowania, zadośćuczynienie, kary umowne
  • windykacja wierzytelności i restrukturyzacja zadłużenia
  • dziedziczenie, testamenty, zachowek, podział majątku

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych u Klienta.
Jesteśmy gotowi stawić się w miejscu prowadzenia przez Klienta
działalności gospodarczej lub jego miejscu zamieszkania. Szanujemy
czas naszych Klientów, co okazuje się być szczególnie cenne dla przedsiębiorców.

Dzięki współpracy z zaufanymi radcami prawnymi i adwokatami m.in. z takich miast jak:
Wrocław, Warszawa, Kraków, Częstochowa, Cieszyn i Szczecin możemy pomagać naszym
Klientom na terenie całego kraju.

Zgodnie z obowiązującym radców prawnych Kodeksem Etyki Radcy Prawnego obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku
do wszelkich informacji uzyskanych od Klienta w związku ze świadczeniem pomocy prawnej jest podstawą zaufania Klienta do radcy prawnego
i właściwego świadczenia usług prawnych. Radca prawny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku
z wykonywaniem czynności zawodowych.

Usługi dla przedsiębiorców

Kancelaria świadczy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa pracy.

Od Kancelarii przedsiębiorcy mogą oczekiwać kompleksowych usług prawnych obejmujących:
udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów prawa, a także jakie są możliwe konsekwencje podjętych działań lub zaniechań (np. przy wykonywaniu umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy świadczenia usług)
pomoc przy negocjowaniu i formułowaniu treści umowy (np. sprzedaży, najmu, pożyczki, zlecenia, świadczenia usług), aby jak najlepiej zabezpieczyć interes Klienta; a także pomoc przy wykonaniu zawartej umowy oraz egzekwowaniu od kontrahenta przestrzegania postanowień umownych
pomoc prawna przy zakładaniu i prowadzeniu spółek prawa handlowego (np. spółka jawna, spółka z o.o.); sporządzanie i opiniowanie aktów wewnętrznych (np. uchwał organów spółek.), realizacja obowiązków wobec Krajowego Rejestru Sądowego
sporządzanie pism sądowych (np. pozew, wniosek, apelacja, zażalenie, sprzeciw) oraz urzędowych (np. wniosek, odwołanie)
zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym
to nie tylko pomoc w odzyskiwaniu należności, ale także zabezpieczenie otrzymania zapłaty już na etapie zawierania umowy. Pomagamy uzyskać spłatę zadłużenia doradzając i uczestnicząc w mediacjach pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. W przypadku braku możliwości porozumienia reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. (więcej informacji w zakładce Windykacja )
doradzanie i reprezentowanie Klienta w sprawach upadłościowych i układowych (np. zgłoszenie wierzytelności, zaskarżanie listy wierzytelności, uczestnictwo w zgromadzeniu wierzycieli)

Specjalistyczne tłumaczenia prawnicze i ekonomiczne w języku angielskim stanowią istotne rozwinięcie oferty Kancelarii, zwłaszcza dla podmiotów z kapitałem zagranicznym lub zawierających transakcje z podmiotami zagranicznymi. Prowadzący Kancelarię radca prawny Michał Pietrzyk legitymuje się dyplomem Certificate of Proficiency in English oraz ukończył Podyplomowe Studium Przekładu Języka Angielskiego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Kancelaria zapewnia także współpracę z tłumaczami przysięgłym, gdy takie są oczekiwania Klienta lub wymagają tego obowiązujące przepisy.

Ceny usług zależą od zakresu dokonywanych czynności, ich rodzaju oraz częstotliwości korzystania z usług Kancelarii. Istnieje możliwość rozliczania według czasu pracy lub ustalanie stawek za poszczególne zadania zlecane przez Klienta. Polityka cenowa Kancelarii nastawiona jest na nawiązanie długotrwałej współpracy z Klientem poprzez zapewnienie mu korzystnych warunków finansowych przy zachowaniu wysokich standardów świadczonych usług.

Usługi na rzecz klientów indywidualnych

Głównym obszarem działalności Kancelarii jest prawo cywilne, z którym często mają Państwo do czynienia w życiu codziennym.

Kancelaria świadczy m.in. następujące usługi:
udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów prawa oraz czynności jakich należy dokonać a jakie są przez prawo zakazane, a także jakie są możliwe konsekwencje podjętych działań lub zaniechań (prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy)
pomagamy Klientowi wynegocjować i sformułować treść umowy (np. sprzedaży, najmu, pożyczki, zlecenia, świadczenia usług, umowy z deweloperem), aby jak najlepiej zabezpieczyć jego interesy, a także pomagamy w trudnościach z wykonaniem zawartej umowy oraz doradzamy jak zachować się wobec kontrahenta, aby skłonić go do przestrzegania umowy w przypadku jej naruszenia
przygotowujemy pisma sądowe (np. pozew, wniosek, apelacja, zażalenie, sprzeciw) oraz urzędowe (np. wniosek, odwołanie)
w imieniu Klienta (o potrzebie skorzystania z pomocy fachowego pełnomocnika w postępowaniu sądowym nie trzeba nikogo przekonywać, a w szczególności osób, które próbowały osobiście stawić czoła skomplikowanym procedurom postępowania przed organami wymiaru sprawiedliwości)
doradzamy w jaki sposób już na etapie zawierania umowy (np. pożyczki, sprzedaży, najmu) zabezpieczyć otrzymanie zapłaty, a także pomagamy odzyskać przeterminowane płatności. Pomagamy uzyskać spłatę zadłużenia doradzając i uczestnicząc w mediacjach między wierzycielem a dłużnikiem. W przypadku braku możliwości porozumienia reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.
katalog praw poszkodowanego np. w wypadku komunikacyjnym jest szeroki. Pomagamy Klientom w uzyskaniu od sprawcy szkody lub ubezpieczyciela wszelkich należnych prawem świadczeń w jak najwyższej wysokości. Dbamy, aby odszkodowanie pokryło wszelkie poniesione straty materialne, adekwatne zadośćuczynienie naprawiło krzywdę, a renta pozwoliła zaspokajać dalsze potrzeby np. leczenia czy rehabilitacji.
posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w trakcie negocjacji i sporów z bankami i deweloperami. Wiemy jak bardzo pomoc profesjonalnego prawnika jest potrzebna przy podpisywaniu np. umowy deweloperskiej oraz sporach wynikających z jej realizacji. Wiemy jakiej pomocy w starciu z bankiem lub instytucją finansową potrzebuje klient związany umową kredytową lub tzw. polisolokatą. We wszystkich tych sytuacjach doradzamy zarówno na etapie podpisywania umowy jak i reprezentujemy Klientów w sporach wynikających z realizacji umów zawartych z tymi podmiotami.

Windykacja wierzytelnośći

Windykacja wierzytelności od dłużników to jedna z podstawowych usług Kancelarii.

Dzięki wieloletniej współpracy z największymi firmami windykacyjnymi w kraju posiadamy bogate doświadczenie w polubownym oraz sądowym i egzekucyjnym dochodzeniu należności. Naszym Klientom doradzamy w jaki sposób już na etapie zawierania umowy z kontrahentem zabezpieczyć otrzymanie zapłaty, a także pomagamy odzyskać przeterminowane płatności. Pomagamy uzyskać spłatę zadłużenia doradzając i uczestnicząc w mediacjach między wierzycielem a dłużnikiem. W przypadku braku możliwości porozumienia reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Wykonujemy także czynności w postępowaniu upadłościowym (m.in. zgłoszenie wierzytelności, zaskarżanie listy wierzytelności, uczestnictwo w zgromadzeniu wierzycieli).

Zajmujemy się windykacją m.in. następujących należności:

  • wierzytelności wynikające z realizacji umów (faktury, rachunki)
  • odszkodowania kontraktowe, kary umowne
  • roszczenia wynikające z deliktów, wypadków, szkód komunikacyjnych  (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta)

Klientom zainteresowanym postępowaniem windykacyjnym oferujemy kompleksową obsługę prawną na terenie całego kraju oraz atrakcyjne formy rozliczenia wynagrodzenia oparte na systemie prowizji od odzyskanych płatności (tzw. success fee).

Kontakt
Tel.: 600-035-677
e-mail: radca@kancelaria-pietrzyk.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Pietrzyk

00-680 Warszawa, ul. Żurawia 43 lok. 204

Oddział dolnośląski:

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Pietrzyk

56-120 Brzeg Dolny, ul. Ossolińskiego 21

 

Masz pytanie? Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłając formularz, wyrażam zgodę na przekazanie oferty oraz przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.