Zapraszam do korzystania z naszych usług

radca prawny Michał Pietrzyk

 

Głównym obszarem działalności Kancelarii Radcy Prawnego jest  prawo cywilne i gospodarcze.

Pomagamy nie tylko przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej, ale także wszystkim, którzy w życiu codziennym stykają się z przepisami prawnymi, umowami, sądami i organami administracyjnymi. 

 

Kancelaria świadczy usługi w następujących, wymienionych przykładowo, dziedzinach:

  • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów

  • postępowania sądowe, administracyjne i egzekucyjne

  • spółki cywilne oraz handlowe (osobowe i kapitałowe)

  • nieruchomości, zasiedzenie, służebności

  • odszkodowania, zadośćuczynienie, kary umowne

  • dziedziczenie, testamenty, zachowek, podział majątku

Posiadamy bogate doświadczenie w polubownym oraz sądowym i egzekucyjnym dochodzeniu należności. Dla nas windykacja to nie tylko pomoc w odzyskiwaniu należności, ale także zabezpieczenie otrzymania zapłaty już na etapie zawierania umowy.

 

Prawnicy Kancelarii świadczą usługi także w siedzibie lub miejscu zamieszkania Klienta - na terenie Warszawy i Wrocławia oraz okolicznych miejscowości.

Współpracujemy z zaufanymi radcami prawnymi i adwokatami z wielu miast (m.in. Wrocław, Warszawa,  Częstochowa, Cieszyn i Szczecin), więc możemy pomagać naszym Klientom na terenie całego kraju.